All Nuxt.js Jobs|Meet.jobs

Vue/Nuxt資深前端工程師 (Vue/Nuxt Senior Frontend Developer)

德安資訊股份有限公司

700k - 1.2m TWD Annually

 • Referral Reward
 • HTML/CSS/Javascript
 • ,
 • React.js或Vue.js/ Vuex/Vue Router
 • ,
 • Nuxt.js
 • ,
 • Nest.js 前端框架
 • ,
 • git 版本控制

Frontend Engineer (前端工程師)

teamLab Inc.

3.6m - 5.5m JPY Annually

 • Referral Reward
 • TypeScript
 • ,
 • Vue.js
 • ,
 • Nuxt.js
 • ,
 • React
 • ,
 • Next.js
 • ,
 • Electron
 • ,
 • WebGL
 • ,
 • WebSocket
 • ,
 • Node.js
 • ,
 • webpack

資深後端工程師 Sr. Back-end Engineer

曠世智能股份有限公司

900k - 1.3m TWD Annually

 • Referral Reward
 • node.js
 • ,
 • mongodb
 • ,
 • redis
 • ,
 • mysql

Front-end Engineer

創順科技有限公司

60k - 140k TWD Monthly

 • Referral Reward
 • javascript/html/css
 • ,
 • VUE

【採線上面談】Full Stack Developer(Web & Flutter App) 全端工程師

TITANSOFT 新加坡商鈦坦科技股份有限公司

50k - 70k TWD Monthly

 • Referral Reward
 • C#
 • ,
 • typescript
 • ,
 • java
 • ,
 • javascript/html/css
 • ,
 • vue.js, react
 • ,
 • angular
 • ,
 • flutter
 • ,
 • next
 • ,
 • sql
 • ,
 • docker
 • ,
 • k8s